Lär känna Jessica och Karin – våra två nya rektorer

Jessica Åberg och Karin Blomster sitter vid ett bord

21 september 2022

Förskola och skola

Vi hälsar två nya rektorer varmt välkomna till Hjo! Jessica Åberg är rektor för förskolorna Knäpplan, Orrelyckan och Skogshyddan. Karin Blomster är rektor för Hammarns förskola och Hammarnskolan.

Jessica Åberg är förskollärare i grunden och har lång erfarenhet av rektorsarbete. Senast kommer hon från en tjänst som rektor för tre förskolor i Mullsjö kommun.

Jag vill vara en trygg och tydlig ledare. Lyhörd och inlyssnande. Jag har fått ett fint välkomnande från personalen och ser fram mot gott samarbete.

Jessica vill lyfta det faktum att förskolan arbetar med undervisning enligt en läroplan. Barnen har inga ämnesspecifika lektioner som i grundskolan - i stället är alla ämnen integrerade i undervisningen hela dagen. Förskolan är barnets första skola.

”Fantastisk personalkår”

Hammarnskolan och Hammarns förskolas nya rektor, Karin Blomster, hade sin första lärartjänst som idrottslärare på Guldkroksskolan i Hjo år 1996-1997. Sedan dess har hon undervisat i grundskola, särskola och gymnasium i grannkommunerna. Rektorskarriären startade 2017 och nu senast kommer hon från en grundskola i Karlsborgs kommun. Med en nyinköpt fastighet i Hjo ser Karin fram emot att kommunen blir både boendeort och arbetsplats:

Jag har en fantastisk personalkår, det gör det enkelt för mig som ledare. De är positiva och engagerade och stöttar varandra i stort och smått.

Likvärdig skola för alla

De tre rektorerna på kommunernas förskolor, Jessica, Karin och kollegan Erika Lundberg (rektor på Fågelbo och Björkdungen) strävar efter att förskolorna i Hjo ska bli en likvärdig helhet.

Jessica: Jag brinner för likvärdighet, och för mig innebär det att olika är lika. Både personal och barn ska få det de behöver utifrån sina förutsättningar.

Karin: Vi ska jobba för att få så goda samhällsmedborgare som möjligt. Alla barn ska respektera varandra för dem de är.