Högt betyg till kommunens cykelarbete

Cyklar genom en park

21 september 2022

Trafik och stadsmiljö

I Cykelfrämjandets undersökning "Kommunvelometern" hamnar Hjo kommun på plats 6 av 28 småkommuner. Undersökningen bedömer hur kommuner har arbetat för att främja cykling.

Bedömningen poängsätter kommunerna utifrån flera faktorer. Till exempel kan nya cykelvägar, information om cykling och långsiktiga planer för att öka cyklingen ge poäng.

Hjo hamnar på plats 26 av 55 deltagande kommuner i Kommunvelometern 2022. Bland de små kommunerna hamnar Hjo på plats 6 av 28.

Framgångsfaktorer för Hjo:

  • Förbättrat cykelförutsättningarna runt våra skolor
  • Cykelparkeringar - byggt nya och rustat upp gamla
  • Byggt ut belysning längs cykelbanor
  • Byggt nya cykelbanor
  • Kommunikationsinsatser för att få fler att cykla till skolan eller jobbet

Genom vår småskalighet har Hjo unika förutsättningar att bli en tät, miljövänlig och promenad- och cykelvänlig stad. Det ska vi ta vara på och göra till vår styrka.