Cykelvägar och miljöanpassad båtanvändning i Hjo - för att nå länets miljömål 2022-2025

26 september 2022

Kommun och politik, Bygga, bo och miljö

För att nå miljömålen har Hjo kommun antagit ett åtgärdsprogram för klimatet. Under 2022-2025 ska vi bland annat utöka cykel- och gångvägnätet, skapa blomrika miljöer för våra pollinerare och miljöanpassa fritidsbåtsanvändningen för att skydda Vättern.

Hjo kommuns åtgärder är en del av ”Utmaningar för ett Hållbart Västra Götaland”, ett regionalt åtgärdsprogram för att nå miljömålen. Programmet tas fram av länsstyrelsen och Skogsstyrelsen.

Vi vill ta vårt ansvar för att nå miljömålen. Vi är på god väg, men det här hjälper oss att bli ännu bättre. Under våren och sommaren har vi till exempel jobbat intensivt med våra ängar, säger samhällsbyggnadschef Jonas Sjölin.

Kommunerna spelar en viktig roll i omställningen till ett hållbart samhälle. Alla som lever och verkar i Hjo måste hjälpas åt och kommunen ska arbeta aktivt och vara en förebild, säger kommunstyrelsens ordförande Catrin Hulmarker.

Du kan läsa om alla kommunens åtaganden i dokumentet ”Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland". Här ger vi några exempel:

Hållbar användning av vattenmiljöer

  • Skapa handlingsplaner för förorenade områden, till exempel tar vi fram en åtgärdsplan för att sanera Sanna friluftsområde, tillsammans med länsstyrelsen och Miljösamverkan Östra Skaraborg.
  • Miljöanpassa fritidsbåtsanvändningen genom att till exempel erbjuda toatömning, skrota uttjänta båtar och se över möjligheterna att erbjuda el-laddning av båtmotorer.

Hållbart brukande av skog och odlingslandskap

God bebyggd miljö och hållbar konsumtion

  • Skydda och utveckla tätorters grönområden.
  • Främja en fysisk planering för minskad klimatpåverkan från resor och transporter, genom att till exempel utöka och bygga ihop våra gång- och cykelbanor.
Färgplatta

Utmaningar för ett Hållbart Västra Götaland är ett regionalt åtgärdsprogram för att nå miljömålen. Programmet sträcker sig från år 2022-2025.