På besök hos plåt- och rörföretaget AnVa

Representanter från Anva och Hjo kommun framför Anvas fasad

28 november 2022

Företagsbesök

Förra veckan besökte representanter från kommunen AnVa Hjo, en av kommunens största arbetsgivare.

Kommunledningen besöker med jämna mellanrum kommunens företag. Detta för att öka kunskapen och förståelsen för företagens villkor och förutsättningar. Vi kan också vid dessa möten få in synpunkter och idéer och information om företagets framtidsplaner.

Förra veckan besökte vi Hjo-företaget AnVa Hjo, som är en av kommunens största arbetsgivare. De utför allt från laserskärning av plåtar och rör till kompletta produkter och slutmontering. Angeliqa Söder från samhällsbyggnadskontoret, kommundirektör Eva Ulfenborg och Jessica Bergman, chef för arbetsmarknads- och integrationsenheten deltog vid besöket. 

Sammanslagning av tre företag

AnVa-företagen Bergboms, RM Komponenter och Arion bildade år 2020 en ny konstellation som numera utgör AnvA Hjo.

VD Patrik Strömberg, försäljningschef Fredrik Berndt-Windestål och Erik Carlsson, teknisk chef, berättade om företaget och dess höga flexibilitet, stora engagemang och goda kapacitet för stora uppdrag.

AnVa Hjos styrka är stor teknisk kompetens hos medarbetarna tillsammans med en högteknologisk maskinpark.