Näringslivet i Hjo är årets klättrare

1 juni 2022

Näringsliv och arbete

Hjo är en av tio kommuner i Sverige som klättrar mest när Svenskt näringsliv har undersökt företagsklimatet i landets kommuner.

Svenskt näringsliv genomför varje år en enkätundersökning där 32 000 företag får ge sin syn på utvecklingen av företagsklimatet i sin kommun. Hjo kommun har tidigare legat nära eller under Sverigesnittet, men i år gör vi ett stort hopp uppåt och blir därmed en av tio kommuner i Sverige som klättrar mest.

Företagen verkar mer nöjda med kommunpolitikernas och tjänstemännens attityder samt både informationen och dialogen, vilket är viktiga grundstenar i ett bra näringslivsarbete, säger Jessica Tengeland, områdesansvarig för Svenskt Näringsliv i Skaraborg.  

Omstart för kommunens näringslivsarbete

Samhällsbyggnadschef Jonas Sjölin lyfter fram kommunens omtag med näringslivsarbetet som startade år 2021. Genom intervjuer och samtal med företagare har kommunen gjort nya strategier för att kunna stötta våra företagare. Kommunen har genomfört företagsbesök och näringslivsfrukostar och kommer snart att starta ett tillväxt- och näringslivsråd tillsammans med näringslivet.

Vi har ett fantastiskt näringslivsklimat i Hjo, och vi siktar mot att nå ännu bättre betyg i kommande undersökningar, säger Jonas Sjölin.

Företagarna själva är förstås den främsta nyckeln till det positiva företagsklimatet.

Vi är stolta och glada över alla våra företagare. De bidrar till arbetstillfällen och ännu fler anledningar att flytta till oss, säger kommunstyrelsens ordförande Catrin Hulmarker.

Det är fantastiskt kul och placerar Hjo på kartan. Vi kommer att fortsätta arbeta för att förbättra samarbetet mellan kommunen och våra företagare, säger kommundirektör Eva Ulfenborg.

Placering avslöjas i september

Hjo har ökat sitt totala betyg från 3,2 till 3,6 (på en 6-gradig skala). Enkätresultaten från den årliga undersökningen utgör två tredjedelar av den kommunranking som presenteras varje år. Vilken placering det blir för kommunerna i 2022 års ranking presenteras i september.