Hjo kommunfullmäktige

En klubba framför en stol med mikrofon

27 juni 2022

Kommun och politik

Hjo kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 30 juni 2022, kl 18.30 på Lilla Park, Kulturkvarteret. Du kan följa sammanträdet via vår livesändning.

Vi vill uppmärksamma alla på att sammanträdet kan följas direkt på hemsidan.

1.   Upprop
2.   Val av protokolljusterare och fastställande av tid för justering
3.   Fastställande av dagordning
4.   Allmänhetens frågestund
5.   Frågestund
6.   Information:
      Valnämnden, ordförande Knut Indebetou (M)
      Allmänna utskottet, ordförande Catrin Hulmarker (M)
      Redovisning av uppdrag: Utvärdering av hantering och beslut som togs
      under pandemin, kanslichef Thomas Lindberg
7.   Köpeavtal: Kv Pilen 1 Hjo kommun
8.   Arvodesreglemente för förtroendevalda i Hjo kommun
9.   Riktlinje för kommunal ersättning till borgerlig vigselförrättare fr o m
      2023-01-01
10. Information: 
      Förutsättningar inför Vårbudget 2023, ekonomichef Lennart Andersson
11. Vårbudget 2023 för Hjo kommun
12. Valärenden
13. Nya motioner att anmäla

Hjo den 22 juni 2022

Michael Kihlström         Thomas Lindberg
Ordförande                   Sekreterare

Fråga vid allmänhetens frågestund

Det finns möjlighet för allmänheten att under fullmäktiges möte ställa en fråga. Frågan ska vara inlämnad senast 45 minuter innan mötet startar - alltså kl 17.45. Vill du ställa en fråga kan du fylla i formuläret på länken nedan:

Frågeformulär

Nu kan du följa kommunfullmäktiges sammanträden live via vår streamingstjänst. Du kan även se inspelningarna i efterhand under en begränsad tid.