Ladda din elbil i Hjo

26 januari 2022

Trafik och stadsmiljö

Hjo kommun är en av de kommuner i Skaraborg där det finns goda möjligheter att ladda sin elbil publikt. Tack vare medel från Klimatklivet har det lokala energibolaget Hjo Energi kunnat sätta upp 12 publika laddpunkter i centrala Hjo.

För tillfället täcker de publika laddpunkterna behovet, men vi följer hela tiden upp användningen tillsammans med Hjo kommun för att vid behov kunna utöka antalet laddpunkter, säger Håkan Karlsson som är VD på Hjo Energi. 

Även om publika laddpunkter fyller en viktig funktion i laddinfrastrukturen så är det hemma vid bostaden som merparten av all laddning förväntas ske i framtiden.

Vi märker av ett snabbt växande intresse bland privatpersoner i Hjo att komma igång med hemmaladdning, fortsätter Håkan Karlsson. 

Även under 2022 finns möjlighet för företag och privatpersoner att ansöka om bidrag för att sätta upp laddpunkter. 

Plan för kommunens laddinfrastruktur

Hjo kommun har nyligen antagit nya klimatlöften för 2022. Ett av dessa handlar om att under året ta fram en plan för laddinfrastrukturen i kommunen. Detta är en viktig åtgärd eftersom transporter med fossila bränslen är en av de största orsakerna till utsläpp av växthusgaser i Hjo kommun.