Medborgarlöftet 2022: Öka tryggheten

Jan Hellnevi och Catrin Hulmarker vid ett bord med Hjos kommunvapen

22 februari 2022

Kommun och politik

Under år 2022 ska Hjo kommun och Polisen samarbeta för att öka tryggheten i kommunen, bland annat genom att göra trygghetsvandringar.

Polisen och Hjo kommun samarbetar kring trygghetsfrågor i Hjo. Varje år undertecknas därför en skriftlig överenskommelse som kallas medborgarlöfte. I löftet beskrivs hur kommunen och Polisen ska arbeta för att öka tryggheten samt hur det ska gå till.

För år 2022 har medborgarlöftet undertecknats av Catrin Hulmarker, kommunstyrelsens ordförande Hjo kommun, och Jan Hellnevi, lokalpolisområdeschef Östra Skaraborg.

I år ska vi tillsammans försöka uppnå följande:

  • ökad samverkan mellan näringsidkare, kommun, polis och medborgare
  • att Hjo ska vara, och uppfattas som, en trygg plats
  • förebygga användande av alkohol, droger, narkotika och tobak bland unga

Några exempel på aktiviteter som vi ska genomföra är trygghetsvandringar och trafikkontroller.

Medborgarlöftet har tagits fram av Polisen, socialtjänsten samt kommunens folkhälso- och säkerhetsstrateg.