Tips för att tänka källkritiskt

En mobiltelefon med Aftonbladets nyhetssida

28 februari 2022

Kommun och politik

Just nu kräver läget i omvärlden att vi är extra uppmärksamma på det vi hör, ser och läser. Källkritik är svårt, men det finns mycket du kan göra för att bli bättre.

I ett snabbt förändrat säkerhetspolitiskt läge är det viktigt att du gör det du kan för att förhindra ryktesspridning och spekulationer. Tänk därför gärna några varv extra kring det du hör, ser och läser:

  • Vem ligger bakom informationen?
  • Varför finns informationen?
  • Hur fick du tag på informationen?
  • Hur gammal är informationen? Är den fortfarande relevant?

På Krisinformation kan du läsa mer om hur du kan tänka källkritiskt. 

Här finns information om källkritik på flera språk.