”Hjo tillsammans för Ukraina” – Ett samarbete mellan kommunen och frivilligorganisationerna för flyktingarna från Ukraina

Kontakter

4 augusti 2022

Kommun och politik, Näringsliv och arbete, Stöd och omsorg

Efter att Ryssland invaderade Ukraina i februari startade Hjo kommun ett samarbete med lokala frivilligorganisationer. Syftet är att hjälpa och välkomna de flyktingar som kommer till Hjo.

Representanter från organisationerna (i nuläget Röda Korset, Rädda Barnen, Rotary, Lions, Folkhögskolan, Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan, Pingstkyrkan, Hjo Can Help, Lindra Secondhand och Ateljéföreningen Ockra) träffas regelbundet tillsammans med kommunens frivilligsamordnare och flyktingsamordnare.

Ovärderlig hjälp för kommunen

Kommunen samordnar arbetet, men det är de frivilliga krafterna som genom sitt engagemang, sin tid och osvikliga vilja att hjälpa, ligger bakom det absolut största arbetet. Ett oavlönat arbete. Frivilligorganisationernas bidrag är en ovärderlig hjälp som vi tacksamt tar emot.

Frivilliggrupperna har bland annat bidragit med:

  • Insamling av sängar, leksaker, husgeråd med mer, samt iordningställande av flyktingboende
  • Undervisning/information om Sverige samt språkträning och arbetsplats-/studiebesök
  • Olika former av samvaro, mötesplatser och gemenskap

Förberedda för framtida händelser

Vi hoppas att samarbetet ”Hjo tillsammans för Ukraina” bidrar till att flyktingarna känner sig välkomnade och på sikt ges bättre förutsättningar att snabbt integreras i det svenska samhället i den mån de önskar. Nu har vi ett etablerat kontaktnät och vi tar med oss viktiga lärdomar och ett gott exempel på hur vi Hjo-bor tillsammans kan möta framtida utmaningar, såväl flyktingströmmar som andra akuta händelser.