Förnyat vädervarningssystem

Personer som försöker få bort en bil som sitter fast i snön

22 oktober 2021

Kommun och politik, Bygga, bo och miljö

Den 26 oktober går SMHI över till ett nytt vädervarningssystem med konsekvensbaserade varningar.

Istället för fasta nationella varningskriterier som vi har idag kommer det nya systemet vara mer regionalt anpassat. Syftet med SMHIs vädervarningar är att samhället – alltifrån regioner, länsstyrelser och kommuner till näringsliv och enskilda – ska kunna bygga en bättre krisberedskap. Därför får varningsbeskrivningarna i det förnyade systemet mer tydligt fokus på förväntade konsekvenser av vädret.

Läs mer om det nya vädervarningssystemet på SMHI:s hemsida.

Du som använder SMHI:s app kommer även behöva uppdatera denna.