Ny personalchef i Hjo kommun

PDP

23 november 2021

Kommun och politik

Pauline Du Puy tillträdde tjänsten som personalchef i Hjo kommun den 1 november, en tjänst hon varit tillförordnad på sedan 1 maj 2021. Pauline har tidigare erfarenhet från den kommunala världen, både från Skövde och Tibro, där hon tidigare varit anställd. Nu ser hon fram emot att fortsätta utveckla arbetet med personalfrågor i Hjo kommun.

— Det känns roligt att vara tillbaka i en mindre kommun igen. Det är först när jag ”kommit tillbaka” som jag förstått hur mycket jag saknat det. Det är lättare att samverka över gränserna när man har verksamheter och kollegor närmare både organisatoriskt och fysiskt, säger Pauline.

Stöd och utveckling för chefer

Just nu ligger frågor som rör arbetsmiljö högt upp på agendan och vi ligger också i startgroparna för att tillsammans med våra fackliga parter arbeta fram ett nytt samverkansavtal. Men framöver kommer även chefsutveckling hamna i fokus.

— Personalenhetens kompetens är starkt efterfrågad just nu, framförallt för att det finns en nyfikenhet och en vilja att göra saker och att utvecklas inom personal- och HR-frågor hos kommunens chefer. Framöver vill jag även utveckla hur vi stöttar våra chefer i personalfrågor och utvecklar ledarskapet i kommunen. Vi behöver ta tillvara på varandras kunskaper och lära av varandras erfarenheter på ett mer systematiskt sätt än vi gör idag, säger Pauline.

Utmaningar framöver

Självklart finns det även utmaningar som behöver tas tag i framöver.

— En stor utmaning är hur vi ska säkerställa vår kompetensförsörjning i framtiden. Detta är på inget sätt unikt för Hjo utan de flesta kommuner är i samma sits. Här behöver vi vara kreativa och hitta nya vägar men framförallt så måste vi våga vara modiga. Vi behöver hitta bra sätt att använda och utveckla de resurser vi redan har och på det sättet kunna behålla personal längre. Att satsa på befintliga medarbetare tror jag är en framgångsfaktor i kompetensförsörjningsarbetet, säger Pauline.