Nytt beslut om parkeringsavgifter i hamnen från 1 juni

Parkerade bilar

24 maj 2021

Kommun och politik, Trafik och stadsmiljö

Den 20 maj fattade kommunfullmäktige ett nytt beslut om parkeringsavgifter i hamnområdet. Samtidigt upphävdes det tidigare beslutet. Här kan du läsa mer om det nya beslutet.

Bakgrund till det nya beslutet

Sedan det ursprungliga beslutet togs i april har det kommit flera synpunkter från medborgare. Många har lämnat synpunkter på att det inte kommer finnas någon tidsbegränsning för parkering i hamnen. En farhåga har varit att avgiften i sig är för låg (15 kr/tim) för att motverka långtidsparkering. Utan inslag av tidsbegränsning tror man inte att det kommer bli någon ökad rotation av besökare i hamnen, vilket är en av de önskvärda effekterna av parkeringsavgifter.

Det har också kommit synpunkter på att den avgiftsbelagda perioden 15 maj till 15 september försvårar för båtlivet. Många båtägare sjösätter sina båtar under senare hälften av maj och lyfter upp under första halvan av september och har då behov att kunna parkera i hamnområdet.

Mot bakgrund av detta har det nya beslutet en delvis annan utformning.

Det nya beslutet innebär

  • Under perioden 1 juni till 31 augusti införs parkeringsavgifter i hamnområdet alla dagar mellan klockan 9-18. Det kommer att kosta 15 kr per timma att parkera och man får parkera i maximalt fyra timmar på de platser som är avgiftsbelagda. 
  • De fyra parkeringsplatserna för bil med båtsläp som finns på Strömparterren beläggs med avgift, 15 kr per timme, men det gäller ingen maximal parkeringstid för dessa platser.
  • Det är ingen parkeringsavgift på platser för rörelsehindrade.
  • Det är ingen parkeringsavgift på platser för laddbara fordon men det kostar pengar att ladda. Laddar gör man maximalt i tre timmar.
  • 13 platser på Magasinsgatan, utmed Systembolagets gavel, blir avgiftsfria men tidsbegränsade till 30 min.

Utvärderas i höst

Efter sommaren ska införandet av p-avgifter utvärderas i förhållande till sitt syfte. Utvärderingen ska också ge svar på om något i den nuvarande utformningen behöver ändras.