Trädfällning i Natura 2000 området Hjoån

9 december 2021

Bygga, bo och miljö, Trafik och stadsmiljö

Hjo kommun arbetar med Natura 2000-området Hjoån. Åtgärder görs i enlighet med bevarandeplanen för Natura 2000-området och skötselplanen för det kommunala naturreservatet som har samma gräns.

Det har utförts fällning av främmande trädslag och i detta fall handlar det om tysklönn, Acer psedudoplatanus.

Arbetets syfte är även att ta bort växtlighet som är olägenhet för grannfastigheten, Jordabalken 3 kap.

Arbetsområde mellan Hammars gård och Hjoån.

Läs mer i Bevarandeplanen för Natura 2000 området Hjoån >>