Fritidsverksamheten för unga ska utvecklas – inte avvecklas

Ung tjej i solglasögon skrattar mot kameran.

23 augusti 2021

Kultur och fritid

Under helgen har rykten angående fritidsgårdens vara eller icke vara spridits, bland annat på sociala medier. Här förtydligar Christer Svensson, chef för Kultur, turism och fritid, vad som är på gång.

— Det har aldrig varit aktuellt att lägga ned fritidsgården. Det handlar istället om att vi behöver tänka på nya sätt. För att fler ungdomar ska vilja vara med i vår verksamhet har vi börjat titta på hur verksamheten kan förändras och utvecklas. Vi vill finnas där ungdomarna är och göra skillnad i deras vardag. Då behöver vi se över vårt utbud av aktiviteter och även våra lokaler, säger Christer Svensson.

Inga beslut är fattade

Arbetet med att se över kommunens ungdomsverksamhet påbörjades utifrån resultaten som framkom i förra årets ungdomsenkät. Kommunen har också fått inspel från ungdomar som man möter i andra verksamheter. I nuläget är inga beslut om förändringar av verksamheten fattade. Innehållet och utformningen av den framtida verksamheten ska tas fram tillsammans med personal och ungdomar. Beslutet måste också förankras hos fackliga företrädare och politiker.

— Det vi presenterade för de anställda på fritidsgården i förra veckan är ett förslag och en viljeinriktning. Vi vill arbeta vidare med detta tillsammans med dem och alla de ungdomar som vill vara med och påverka. Vi ville vara transparenta och göra det möjligt för våra anställda att delta i kommande utvecklingsarbete. Vi är ledsna för att uppfattats som ett färdigt förslag och nu måste vi internt jobba vidare med att ta reda på varför det blev så, säger Christer Svensson.

Helhetsgrepp kring fritidsutbudet

Från politiskt håll finns redan flera uppdrag, bland annat att se över fritidsutbudet i hela kommunen och att titta på möjligheten att ha fältassistenter på platser där ungdomar väljer att vara Det är också viktigt att se över hur kommunen kan utveckla samarbetet mellan alla de verksamheter som möter ungdomar som skola, kulturskola, socialtjänst och föreningsliv.

— Det handlar om att ta ett helhetsgrepp om fritidsutbudet till barn, ungdomar och unga vuxna i kommunen. Vi vill utveckla vår verksamhet så att fler kan delta i olika aktiviteter men också stötta ungdomar att själva ordna aktiviteter med hjälp av fritidsverksamheten i kommunen, säger Christer Svensson.

Utbudet viktigare än platsen

För att kunna uppfylla detta kan det bli aktuellt att byta lokaler eller rent av se över om hela verksamheten behöver utgå från en och samma plats. Redan idag bedrivs en stor del av fritidsgårdens aktiviteter på andra platser än fritidsgården. Det finns inga ekonomiska fördelar för kommunen om fritidsgården skulle lämna sin nuvarande lokal. Kommunen äger huset och har därför kostnader för skötsel och underhåll även om inte fritidsgården ”bor” där. Den mest värdefulla resursen i hela i fritidsverksamheten är vår personal och det är därför viktigt att deras arbete och arbetssätt gör största möjlig nytta för unga människor i Hjo.

— Det vi ser framför oss är att vi i framtiden kan bedriva verksamhet på många olika platser i kommunen under paraplyet ”Fritidsverksamhet för unga”. Vi vill få till flera olika mötesplatser som fångar ungdomar med olika intressen. I förlängningen hoppas vi kunna inspirera dem till att våga testa nya saker som de kanske aldrig skulle få möjlighet till om de inte möter våra ungdomsledare och fritidsledare i en redan bekant miljö som till exempel på fotbollsplanen, i actionparken eller på stan, säger Christer Svensson.