Elever utbildas till trivselledare

18 september 2020

Förskola och skola

Höstterminen 2020 kommer samtliga 1-6 skolor i Hjo att starta upp Trivselledarprogrammet för att främja ökad aktivitet på raster.

Trivselledarprogrammet är en satsning för aktivitet och inkludering i skolan där elever i årskurs 3-6 utbildas till att bli trivselledare. Syftet är att skapa möjligheter för ökad aktivitet på rasterna. Det finns även möjlighet att via programmet öka aktiviteten i undervisningen genom olika övningar och aktivitetspauser.

Några av Trivselledarprogrammets mål är att åka trivseln, bygga goda vänskapsrelationer, främja ökad och mer varierad aktivitet på rasterna och förebygga konflikter och mobbning. Programmet finns redan i andra skolor runtom Skaraborg såsom Skövde, Tidaholm och Falköping. För att skapa långsiktighet i satsningen kommer Hjo kommun att arbeta med programmet i minst tre år framöver.