Besök tillåts på våra boenden, men med restriktioner

25 september 2020

Corona, Corona Vård och omsorg

Med anledning av att det nationella besöksförbudet på landets äldreboenden upphävs från den 1 oktober kommer närstående nu få möjlighet att besöka Hjo kommuns äldreboenden. Risken för smittspridning bedöms dock fortfarande vara hög och verksamheterna arbetar målmedvetet med att inte få in smitta på våra boenden.

Besök måste bokas i förväg

Spontanbesök kommer inte vara tillåtna, detta innebär att den som vill besöka en närstående på något av våra boenden behöver boka tid i förväg. Vi förstår att det finns ett stort behov av att få träffa sina närstående, men det viktigaste för oss är våra boendes hälsa och vi måsta skydda dem mot smitta. Vi har varit förskonade från smitta på våra äldreboende och så vill vi förstås ha det även i fortsättningen. 

De som har närstående på våra äldreboende i Hjo kommun kommer att få särskild information om vad som gäller inför och under besöket. För att få svar på frågor kring besök, bokningar och andra praktiska detaljer ska avdelningen där den närstående bor kontaktas.

Om läget förändras

Vård och Omsorg bevakar läget och om det sker förändringar kan det påverka möjligheten att besöka våra äldreboenden. Om smittspridningen ökar i samhället, om smitta misstänks, eller i värsta fall konstateras i våra olika verksamheter kan vi behöva ändra våra rutiner.

 

I syfte att skydda våra äldre personer som bor här ber vi dig respektera våra rekommendationer