Hållbara måltider i Hjo kommun!

2 oktober 2020

Förskola och skola, Bygga, bo och miljö

Den senaste tiden har det utbildats och provlagats för fullt på Måltidsenheten. Detta är ett led i vårt arbete med att utveckla Hållbara Måltider!

Tack vare ett samarbete med Jordbruksverket och Refarm Linne har vi kunnat utbilda all måltidspersonal och skaffat oss mer kunskap om t ex ekologisk och klimatsmart mat. Vi har också fått möjlighet att testa och provlaga för att inspireras till nya recept. Målet är att vi ska öka andelen vegetabilier i måltiderna, att vi ska minska matsvinnet i alla led och att vi ska tänka på att öka andelen närproducerat. All måltidspersonal som lagar mat åt förskolor, skolor och äldreboendena deltar i utbildningen.

Varför gör vi detta?

En hel fjärdedel av hushållens påverkan på klimatet kommer från maten. Maten bidrar också till övergödning, överfiskning och användning av kemiska bekämpningsmedel. Genom att ändra våra matvanor kan vi minska utsläppen av växthusgaser och bidra till biologisk mångfald. 

Man mat kan även påverka miljön positivt, till exempel landskapet och den biologiska mångfalden. Det är därför av stor betydelse för miljön vilken mat vi väljer att äta!