Högstadiet övar inför eventuell distansundervisning

Undervisning på distans.

26 november 2020

Förskola och skola, Corona, Corona Barn och utbildning

Årskurs 7-9 på Guldkroksskolan kommer öva på distansundervisning under tre dagar, 2-4 december. Detta görs för att snabbt kunna ställa om till distansundervisning, om behovet skulle uppstå längre fram.

I dagsläget finns inga planer på att stänga skolan. Det förekommer heller ingen utbredd smittspridning varken bland personal eller elever.

— Det handlar uteslutande om att öva. Vi gör detta för att vara förberedda. Om vi skulle stå inför en eventuell skolstängning vill vi att alla, både elever och lärare, ska känna sig trygga med distansundervisning. Det här är också ett sätt för oss att se vilka svårigheter som kan uppstå och hinna åtgärda dem innan skarpt läge, säger Lisbeth Göthberg, tillförordnad rektor på Guldkroksskolan. 

Eleverna kommer studera hemifrån under tre dagar, 2-4 december. Några av de elever som är i behov av särskilt stöd omfattas inte av distansundervisningen i nuläget.

— Skolan har gjort en bedömning av vilka elever som fortsatt behöver komma till skolan för att klara sina studier. En särskild kontakt kommer tas med dessa elevers vårdnadshavare under vecka 48, säger elevhälsochef Annika Eclund.

Information till vårdnadshavare och elever finns tillgänglig i VKlass. 

 

Vklass är en lärplattform där elever, personal och vårdnadshavare kan ta del av information och kommunicera med varandra.