Visa hänsyn nattetid!

12 juni 2020

HUVUDWEBB, Trafik och stadsmiljö

Flera kommuninvånare upplever omfattande störningar nattetid. Det kommer främst från en ökande nattrafik och hög musik som spelas från bilar och EPA-traktorer. Har du förslag på hur vi kan göra Hjo till en lugn och trygg plats där alla kan sova om natten?

Återigen får kommunen signaler från invånare och besökare om att det sker förstörelse, att nattrafiken i centrum ökar och att det spelas mycket hög musik från många bilar och EPA-traktorer. Situationen är allvarlig då många som bor i centrala Hjo störs på nätterna och upplever en otrygghet då deras tillsägelser vid flera tillfällen bemötts med hot eller förolämpningar. Kommunen tvingas dessutom lägga stora resurser på att städa upp och reparera saker som vandaliserats under nätterna.

Gemensamt ansvar

— Vi har alla – politiker, tjänstemän, invånare, besökare, föräldrar och ungdomar – ett gemensamt ansvar att se till att Hjo är en säker plats. Polisen gör vad de kan utifrån tillgängliga resurser. Därför vill vi uppmana och vädja till er alla att påminna varandra om att visa hänsyn och respekt. Det är tillsammans vi gör Hjo till en plats där alla trivs och kan sova när det är natt, säger Catrin Hulmarker, kommunalråd.

— Frågan är inte ny. Under flera år har kommunen bjudit in allmänheten och bett om hjälp att hitta lösningar på problemet. Till exempel infördes 2019 ett förbud mot obehörig trafik nattetid i centrala Hjo. Ett förbud är inte eftersträvansvärt men när en stor del av invånarna upplever allvarliga störningar är det befogat, säger Svante Andrén, samhällsbyggnadschef.

— Det är viktigt att vi fortsätter att prata med varandra om problemet. Kommunen vill gärna ta del av dina tankar och förslag kring hur vi gemensamt kan se till att det blir lugnare i staden nattetid, säger Eva Ulfenborg, kommundirektör.

Har du en idé om hur vi kan komma vidare?

Dela gärna med dig via Synpunkten eller kontakta någon av personerna nedan. Alla förslag är välkomna!

 

Hjälp oss att utveckla och förbättra våra verksamheter genom att lämna synpunkter på verksamheten!