Miljöundersökning av Sannadeponin

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

14 mars 2019

Bygga, bo och miljö

Under vecka 12 kommer ytterligare fältundersökningar att ske av Sannadeponin.

Fältundersökningen startar onsdagen den 20 mars och planeras pågå till och med torsdagen 21 mars. Varningsskyltar kommer att sättas upp runt Sannas fritidsområde innan fältarbeten påbörjas, vänligen iakttag informationen på skylten.

 

Tidplan färdigt åtgärdsprogram

 

Beräknat tidsspann för att genomföra samtliga utredningar enligt vår analys påvisar att arbeten kommer att pågå under 2018-2019.

 

Vi kommer att uppdatera informationen fortlöpande på vår hemsida vartefter undersökningar går inom området eller i dess närhet.

Under 2018-2019 utförs arbetet med att undersöka Sannadeponin.