Ledningsarbete vid Sjögatan

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

7 mars 2019

Trafik och stadsmiljö

Under vecka 11 kommer arbete påbörjas för att byta VA- ledningar i gatan mellan Vallgatan och Långgatan.

Detta är en sista etapp på det arbete som genomfördes i höstas mellan Trädgårdsgatan och Vallgatan. Arbetet kommer att påbörjas i Långgatan för att sedan fortsätta västerut. Vid soptömning kommer kärlen ställas på av Infinitum anvisade platser av vår personal. Vänligen dra ut kärlen och ställ dem på gatan som Ni brukar. Tillfälliga brevlådor kommer att sättas upp då behov uppstår.

Personbilar får parkeras på annan plats utanför tomt under tiden gatan är avstängd utanför Er fastighet. Tillfälliga vattenavstängningar kommer att ske men meddelas i god tid innan för att undvika olägenheter.