Välkommen till samrådsmöte om lagligförklaring av dammen vid Stämmorna, ny fiskväg och regleringen av Mullsjön.

Kontakter

8 november 2018

Bygga, bo och miljö

Hjo kommun bjuder in berörda markägare och andra intressenter till ett samrådsmöte inför en ansökan till Mark- och Miljödomstolen i syfte att lagligförklara dammen vid Stämmorna, få tillstånd till fortsatt reglering av Mullsjön och få tillstånd i efterhand till de dammsäkerhetshöjande åtgärder (renoveringen) som genomförts, samt tillstånd för fiskvägen förbi dammen.

Syftet är att kunna fortsätta att reglera Mullsjön på samma sätt som tidigare, men med större tydlighet hur regleringen ska skötas. Det är Hjo kommun som har ansvaret för dammen och sköter regleringen.

Nu vill vi ha dina synpunkter innan vi lämnar in en ansökan.

Du kan läsa samrådsunderlag här.

Dessutom finns samrådsunderlaget att hämta på Kontaktcenter i Stadshuset, Torggatan 2.

Om du inte kan delta på samrådsmötet och/eller önskar lämna skriftliga synpunkter (helst via e-post) kan detta göras innan den 15 december 2018 till Jönköpings Fiskeribiologi AB, Per Sjöstrand, Gjuterigatan 9, 553 18 Jönköping, per@fiskeribiologi.se.

När träffas vi 

Tisdagen den 4 december klockan 18.00 – 19.30

Var träffas vi

Fullmäktigesalen i Stadshuset, ingång från torget.

Välkomna!