Lars Glad

Lars Glad

Tekniska utskottets ordförande Moderaterna
0705 87 49 79 lars.glad@politiker.hjo.se

Uppdrag

Ledamot kommunfullmäktige, ledamot kommunstyrelsen, ordförande tekniska utskottet, ledamot pensionärsrådet, ledamot folkhälsorådet, ersättare direktionen kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg, ledamot direktionen kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg.