Prioriterade mål 2019

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

För att nå visionen och arbeta med utvecklingsområdena så är följande målsättningar prioriterade att följa upp under 2019.

Utvecklingsområde Boende

Mål 1: Hjo ska vara en attraktiv boendekommun med positiv befolkningstillväxt.
Mål 2: I Hjo ska medborgarna vara nöjda med kommunikationerna (GC-vägar, biltransporter och tillgång till kollektivtrafik).
Mål 3: Hjo ska ha nöjda brukare inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning.
Mål 4: Hjo kommun ska verka för att uppfylla målen i bredbandsstrategi för Sverige.
Mål 5: Eleverna i Hjo kommuns grundskolor ska nå målen och fullfölja sina gymnasiestudier.
Mål 6: Det ska vara enkelt att få plats på förskola i Hjo kommun.
Mål 7: I Hjo ska våra barn i förskola, skola och fritidshem känna sig trygga.
Mål 8: Hjo kommun ska aktivt bidra till att invånarna i Skaraborg ska ha Sveriges bästa hälsa 2020.

Utvecklingsområde Tillsammans

Mål 9: I Hjo ska vi ha ett förhållningssätt som bygger på mod och nytänkande. Digitalisering är en av grundförutsättningarna för att kunna bygga en smart kommun där vi arbetar tillsammans för att göra skillnad för invånare, företag och besökare.
Mål 10: I Hjo ska vi ha ett gott företagsklimat.
Mål 11: I Hjo ska man få ett gott bemötande och uppleva att det är enkelt att kontakta kommunen.
Mål 12: I Hjo ska man kunna vara med och påverka kommunen.
Mål 13: Hjo ska arbeta för att förebygga främlingsfientlighet.

Utvecklingsområde Levande Hjo

Mål 14: I Hjo ska invånarna vara nöjda med fritidsutbudet.
Mål 15: I Hjo ska invånarna vara nöjda med kulturutbudet.
Mål 16: Hjo ska ha ett levande centrum med en positiv handelsutveckling.

Utvecklingsområde Hållbarhet och natur

Mål 17: I Hjo ska det vara enkelt att leva miljövänligt.
Mål 18: Hjo kommun ska vara fossiloberoende år 2030

Utvecklingsområde Besökare

Mål 19: Hjo ska få fler besökare.

Utvecklingsområde Vättern

Mål 20: Hjo kommun ska arbeta för att skydda Vättern mot föroreningar.

Dessa så kallade verksamhetsmål kompletteras av tre finansiella mål som syftar till att hålla ekonomin i balans

Mål 21: Årets resultat ska uppgå till lägst 8 mnkr
Mål 22: Investeringarna ska till 70 % finansieras med egna medel under mandatperioden 
Mål 23: Soliditeten ska bibehållas under mandatperioden