Hjo kommun är med i Glokala Sverige

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Någon räcker över en rulle med Agenda 2030-målen till en annan person

Hjo kommun är en av 37 kommuner och två regioner som under år 2021 antogs till Glokala Sverige, ett gemensamt projekt mellan bland annat Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Regioner. Det nationella projektet handlar om att stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i Sveriges kommuner och regioner.

Glokala Sverige är ett utbildnings- och kommunikationsprojekt som drivs av Svenska FN-förbundet, SKR (Sveriges kommuner och regioner) och ICLD (Internationellt Centrum för Lokal Demokrati). Med årets nya medlemmar är 163 av landets 290 kommuner och 18 av 21 landets regioner med i samarbetet.

Projektdeltagarna får utbildningsinsatser och stöd i form av webbutbildning, nyhetsbrev, filmer, utställningar, föreläsare och webbinarier. Under hösten genomförs även den årliga konferensen Mötesplats Agenda 2030 som bidrar till gemensamt lärande och ökat engagemang. Nätverkande och erfarenhetsdelning är en viktig del av projektet. 

Under det gångna året har vi på egen hand lärt oss väldigt mycket om Agenda 2030, både genom olika utbildningsinsatser och genom att utarbeta en egen hållbarhetsrapport för Hjo kommun utifrån de globala målen. Det känns naturligt och bra att fortsätta arbetet med de globala målen genom att bli en del av en del av nätverket Glokala Sverige, säger kommundirektör Eva Ulfenborg.

På den här sidan finns länkar till mer information om Glokala Sverige och om Hjo kommuns arbete med hållbar utveckling. På Glokala Sveriges hemsida hittar du också en förteckning över samtliga antagna kommuner och regioner.