We have a dream på Hammarnskolan

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Nu har We have a dream utställningen flyttats ut till kommunens skolor och förskolor. Hammarnskolan är en av skolorna som arbetar aktivt med värdegrundsarbete och med We have a dream som projekt. De starka intrycken från We have a dream bearbetas och barnen får en chans att genom både text, skrift och samtal uttrycka sina egna drömmar om framtiden.

Det har varit väldigt inspirerande för både eleverna och oss pedagoger att arbeta med We have a dream utställningen. Vi märker att barnen känner att det här är både viktigt och på riktigt, säger Linda Fägerhag som är lärare i en av klasserna på Hammarnskolan.

Som en uppstart i augusti så fick eleverna besöka de fyra platser där utomhusutställningen fanns uppsatt. På varje plats hade klasslärarna valt ut en person som barnen fick lära känna lite mer på djupet, bl a med hjälp av boken med samma namn som utställningen. Tid gavs till att gå runt och titta på porträtten, att läsa texterna och att prata om det man såg.

Ett genomgående tema under höstens arbete har varit att låta barnen själva påverka hur man vill arbeta med projektet. På väggen i klassrummet hänger en tankekarta som visar barnens egna idéer kring hur man vill ta sig an arbetet med We have a dream.

Barnens egen nyfikenhet har t ex fått styra vilka personer de vill skriva och berätta om, berättar Linda vidare.

Både i engelska och svenska har eleverna ägnat sig åt att skriva texter om någon person i utställningen som betytt lite extra för dem. Kimme Weeks, som gjort mycket för att hjälpa barnsoldater i Liberia, är en av dem som berört barnen lite extra. Nadia Murad, som hölls fången och våldtogs av IS-soldater, är en annan.

Bildanalys har också varit ett användbart verktyg för att jobba med bilderna. Vilken känsla förmedlas i bilden? Hur spelar kroppsspråk, kläder och bakgrunden in? Barnen har målat halva delen av ett porträtt och sammanfogat det med originalet. 

En annan sak som kommit ut ur arbetet är att man pratat mer än vanligt om svåra och angelägna ämnen, som rasism, sexism, jämställdhet och allas lika rättigheter.

Det är nog viktigt som vuxen att inte vara rädd för de svåra samtalen, säger Linda. 

Avslutningsvis har barnen själva fått uttrycka egna tankar om sina egna drömmar. "Har du några drömmar som handlar om dig och din framtid? Hur ser de ut? Finns det någon person du ser upp till? Hur kan man göra livet bättre för någon annan? Berätta!"

Det här var ett exempel på hur man arbetar med We have a dream, men det kan se olika ut på olika skolor och förskolor eftersom elever och pedagoger lagt upp arbetet efter sina egna förutsättningar och önskemål.