Framtiden i fokus på Orrelyckans förskola

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

På Orrelyckans förskola har arbetet med ”Hjo have a dream” riktats mot framtiden och särskilt på barnens egna drömmar. Arbetet har grundat sig i barnens reflektioner kring utställningen ”We have a dream” som visades i Hjo under sommaren och hösten.

Bli medvetna om sina drömmar

På den Gröna avdelningen har man fångat upp barnens drömmar i en drömfångare.

De har fått drömma fritt och om vad de vill. Inga rätt eller fel! De har även fått gestalta sina drömmar genom att skapa kolteckningar, berättar pedagogerna.

På den Blå avdelningen har man, tillsammans med barnen, valt ut några personer från utställningen och diskuterat vad de har åstadkommit genom sina drömmar och visioner.

Till personerna har vi kopplat olika mål från barnkonventionen för att visa barnen vad de har för rättigheter. Målet är att de ska börja tänka på hur deras framtid kan påverkas och ge dem en ljus framtidstro. Vi vill ge barnen verktyg till att våga skapa sina egna drömmar och visioner, berättar en av pedagogerna.

För att fånga upp och lyfta fram barnens drömmar har Blåa avdelningen gjort en egen fotoutställning ”We also have a dream”. Där har de tillsammans visualiserat barnens önskningar. Resultatet är en hel vägg full av talande bilder på var och en. 

Vi vill lyfta var och en och visa på att vi alla har något som vi är bra på. Här samlas barnen och tittar, begrundar, samtalar och inspireras av varandra. Arbetet har skapat en gemenskap där alla är lika betydelsefulla och allas drömmar är lika värdefulla. Barnen har varit väldigt noga med att alla skulle vara med. Ingen fick saknas, berättar pedagogerna.

Stark koppling till litteratur

På båda avdelningarna kopplas arbetet även ihop med litteratur. Den Gröna avdelningen har lagt ett extra fokus på böcker från andra länder och kulturer för att se vad andra barn drömmer om.

På den Blå avdelningen har man valt att koppla arbetet till Pippi Långstrump.

Vi ville koppla en sagofigur till arbetet och valet föll på Pippi. Barnen fick efter många roliga pippiböcker och filmer tänka till om vad Pippi kunde tänkas ha för drömmar och önskningar. Det visade sig att de kunde sätta sig in i Pippis situation och känna empati för henne. De hade många förslag på drömmar, berättar pedagogerna.

Miljöfrågor

Den Gröna avdelningen har även arbetet med olika miljöfrågor. 

Vi ska värna om den så därför är det viktigt att vi har kunskap om sopsortering och vad det innebär när vi sorterar rätt eller fel. Vi arbetar också med olika material och har varit ute och samlat skräp i naturen och tänker på att skapa med material som vi kan återanvända, berättar pedagogerna.

Värdegrund i grunden

I grund och botten handlar arbetet om värdegrund. På den Blå avdelningen har man valt att tydliggöra detta genom en ”snällvägg”. Där sätter barnen upp lappar i form av hjärtan när de gjort något snällt för någon annan. 

Värdegrundsarbetet har en central roll i allt vi gör. Vi försöker på många olika sätt lära barnen att visa empati, hjälpa varandra, känna gemenskap och uppmuntra dem till att göra något som inte alltid bara gynnar dem själva, berättar pedagogerna.