Framtid och bra kompisar på Fågelbo

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

På förskolan Fågelbo i Fågelås har man låtit arbetet med ”We have a dream” gå i två riktningar. Dels att förstå vad framtid innebär men också hur man är en bra kompis.

Ugglan arbetar med framtidstänk

På avdelningen Ugglan har personalen arbetat med att få barnen att förstå själva begreppet framtid.

Det är ju ett begrepp som inte var helt lätt för barnen att förstå. Vi förklarade så gott vi kunde. Barnen fick fundera på hur de vill att deras framtid ska se ut, berättar pedagogerna.

Barnen har sedan fått måla framtiden och beskriva vad de målat. Personalen har hjälpt till med att skriva till den text som barnen har velat ha med. 

De flesta målade sina framtida hus, husdjur och människor som är viktiga för just dem, säger pedagogerna.

Sparven vill vara bättre kompisar

På avdelningen Sparven har man valt tagit avstamp i Ida Engbloms historia. Arbetet kopplas även till läroplanen och specifikt följande skrivningar:

Att ”förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed får möjligheten att påverka sin situation” samt ”förmågan att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja hjälpa andra”. 

Vår dröm handlar om att vara en bra kompis. Därför tyckte vi att det var bra att prata mer om Idas historia om hur hon blev utsatt för mobbning i skolan och hur viktigt det är att kunna prata om de här sakerna, berättar pedagogerna.