Hjo 2030

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Hjo kommun ser över sin vision och sina mål, tillsammans med Hjoborna. När vi är klara ska våra mål ha en tydligare koppling till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Vi kallar arbetet för "Hjo 2030".

Vad handlar de globala Agenda 2030-målen om?  

Agenda 2030 är 17 mål som alla världens länder enats om för att uppnå social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Även om vi är en liten kommun så handlar de globala målen även om oss. Vi är med och skapar ett samhälle där både människorna och planeten mår bra. 

Vad innebär Hjo 2030? 

Innan covid-19-pandemin påbörjade vi arbetet med att uppdatera visionen och målen för Hjo kommun. Vi kallar arbetet för Hjo 2030. Den uppdaterade visionen och de nya målen ska ha en tydligare koppling till de globala målen i Agenda 2030.

Under våren 2022 återupptas arbetet och vi kommer bland annat att besöka Grevbäck, Gate, Korsberga och Hjo tätort för att samtala med invånarna om hur vi ska utveckla Hjo. 

Hållbarhetsrapport

Under 2020 utarbetades en Hållbarhetsrapport för Hjo kommun, där vi gick igenom de 17 målen i Agenda 2030 och undersökte hur långt Hjo kommun kommit i arbetet med att nå målen. Rapporten uppdaterades 2021. Syftet med den är bland annat att inspirera till fortsatta reflektioner och diskussioner i arbetet med att se över Hjo kommuns mål och vision.