Eldningsförbud

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Teckning av en eld med ett streck över

Med anledning av det varma vädret och att det är torrt i skog och mark gäller eldningsförbud i Hjo kommun från och med den 26 maj kl. 12.00.

Det här är inte tillåtet

  • Använda engångsgrill
  • Använda stormkök
  • Göra upp eld eller grilla direkt på marken
  • Använda pyroteknisk utrustning, som fyrverkerier utomhus

Det här är tillåtet

Under eldningsförbudet är det tillåtet att elda och grilla i egen trädgård och på fasta grillplatser. 

Ditt eget ansvar

Även om eldning och grillning är tillåtet på det sätt som beskrivs ovan måste du vara försiktig och återhållsam när du eldar och grillar utomhus. Det är du som bär ansvaret om något går fel, även om du följer regler och riktlinjer. Var därför alltid försiktig, ha uppsikt över elden och se till att den blir släckt. Se också till att ha släckutrustning nära till hands.

Hur länge gäller förbudet?

Förbudet gäller från och med kl. 12 den 26 maj 2023 och fram till att kommunen meddelar att beslutet upphävs.

Att bryta mot förbudet är straffbart och kan leda till böter, 10 kap. 3§ lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Ladda hem och läs hela beslutet