Så arbetar vi i Hjo

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kommunen har ett fortsatt mottagande av flyktingar från Ukraina som söker skydd under massflyktsdirektivet.

14 personer beräknas komma till Hjo 

Migrationsverket beräknar att Hjo kommun i år ska ta emot 14 flyktingar från Ukraina. Årets fördelningstal baseras på målet att uppnå en jämn fördelning mellan kommunerna under perioden 2022 - 2023.

Den ursprungliga fördelningen utgår från befolkningsstorlek, arbetsmarknadsläge, det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn samt hur många asylsökande som redan vistas i kommunen. 

Flyktingboende på Sjöryd

Kommunen har ett flyktingboende på Sjöryd där flyktingar från Ukraina som har anvisats till Hjo av Migrationsverket bor. På Sjöryd finns totalt sex lägenheter, två större och fyra mindre. Utöver Sjöryd förbereds ytterligare boenden som ska kunna användas om fler flyktingar anvisas till Hjo.

Förberedelseklass för Ukrainska elever

Under vårterminen 2023 finns det en förberedelseklass på Guldkroksskolan.