Du som kan översätta till ukrainska/ryska

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Här kan du anmäla intresse för att hjälpa till med översättning till/från ukrainska och ryska.

Hjo kommun kan behöva hjälp med att snabbt översätta till ukrainska/ryska. I första hand använder vi legitimerade tolkar, men även privatpersoner som behärskar ukrainska eller ryska kan bli aktuella.

Här kan du anmäla dig om du är intresserad av att hjälpa till.

Översättning till ukrainska/ryska

Behandling av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av de uppgifter som samlas in är Kommunstyrelsen i Hjo kommun.

Personuppgifter vi behandlar om dig: namn, angivet telefonnummer, angiven mailadress och vilka språk du kan översätta till. 

Hjo kommun samlar in och lagrar dessa personuppgifter för att kunna översätta information till ukrainska och ryska.

Den rättsliga grunden för att skapa listan över personer som kan hjälpa till att översätta är allmänt intresse.

De som får ta del av dina personuppgifter är verksamhetschef för Arbete och socialtjänst, enhetschef för arbetsmarknad- och integrationsenheten, flyktingsamordnare samt kommunikationsstrateg. 

Personuppgifterna lagras tills det inte längre finns behov av översättning till ryska eller ukrainska, utanför ordinarie tolkverksamhet. 

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och om dina rättigheter