Sammanträdesprotokoll från individutskottet 2023-03-15

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Protokoll från individutskottets sammanträde är nu justerat. Vill du överklaga något av besluten i protokollet måste du göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Instans Individutskottet
Sammanträdesdatum 2023-03-15
Paragrafer 17-29
Protokollet publiceras 2023-03-15
Protokollet  tas ner 2023-04-07
Förvaringsplats för protokollet Stadshuset, Hjo


Mer information om att överklaga beslut