GDPR - Nya Personuppgiftslagen

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kontakter

25 maj 2018 är det meningen att kommuner, landsting, andra myndigheter och andra organisationer ska hantera sina personuppgifter i enlighet med ett europeiskt beslut, GDPR.

GDPR är den engelska förkortningen för General Data Protection and Regulation. GDPR ersätter den tidigare PUL (Personuppgiftslagen), och innebär skärpta krav för personuppgiftshanteringen. Syftet är att ge de registrerade utökat skydd och rättigheter.

Kortfattat innebär dataskyddsförordningen att t.ex. Hjo kommun endast ska samla in och behandla personuppgifter som är nödvändiga för myndighetsutövningen. När informationen - datan - inte längre behövs ska den raderas.

Som ett led i anpassningen till GDPR måste ett stort antal nya rutiner för personuppgiftshantering tas fram bl.a. rutiner för Information till registrerad och Personuppgiftsincident. Därutöver måste samtliga personuppgifter inventeras, inventeringen görs med hjälp av en s.k. registerförteckning. Registerförteckningen är ett levande dokument och ingår i den fortsatta förvaltningen.

25 maj ska alla berörda behandla sina data i enlighet med GDPR. Hjo kommun arbetar intensivt sedan förra året med att införa nya rutiner och anpassa sig efter GDPR.

Hjo samarbetar med Skövde, Tibro och Karlsborg. Totalt är över 100 medarbetare i de fyra kommunerna engagerade i projektet, som leds av två projektledare från Skövde.