Sponsring

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kontakter

Hjo kommun kan sponsra olika aktiviteter och evenemang. Sponsringen ska bidra till att stärka varumärket Hjo kommun.

Sponsringen ska inriktas på föreningar, organisationer eller enskild utövare med anknytning till Hjo kommun som bidrar till en positiv marknadsföring av kommunen. Sponsringen kan inriktas på löpande verksamhet och/eller specifikt arrangemang. Sponsorvärdet bedöms efter hur många och vilken bredd marknadsföringen förväntas nå. Ju fler som nås, desto högre värde har sponsringen för kommunen. Sponsringen som kommunen beviljar innefattar all typ av stöd, både ekonomiskt, utförda tjänster eller liknade

Riktlinjen för sponsring

Ansökan

Sedan september 2019 har kommunen nya riktlinjer för sponsring. Riktlinjerna syftar till att alla ansökningar ska bedömas så enhetligt och konsekvent som möjligt. Det innebär att alla som är intresserade av ett sponsorsamarbete med kommunen måste från och med 2020 göra en formell ansökan utifrån ett antal olika kriterier. Ansökan måste vara inkommen till kommunen senast 1 mars, 1 maj eller 1 september.

Ansökan sponsring

Här kan du läsa om hur dina personuppgifter hanteras i denna e-tjänst.

Beslut om sponsring 

En sponsringsgrupp bestående av representanter från Kommunikationsenheten, Kultur, turism och fritid och Näringslivsenheten beslutar utifrån fastslagen riktlinje för sponsring vilka ansökningar som beviljas. Beviljat sponsringsbidrag kan skiljas sig mot ansökt bidrag. Sponsringsbidraget innefattar alla typer av stöd som kommunen kan tillhandahåll, t ex ekonomisk stöd eller tjänster av olika slag. Sponsring sker inom ramen för fastställd årsbudget på Kommunikationsenheten. 

Vad händer när du har skickat in ärendet?

Vi kommer att läsa igenom din ansökan och återkoppla inom två vecka efter sista ansökningsdag. 

Utvärdering

Efter evenemanget är genomfört kommer du i vissa fall att bli ombedd att göra en utvärdering.