Folkhälsoarbete i Hjo kommun

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kontakter

Folkhälsoarbete handlar om att skapa förutsättningar för befolkningen att leva ett gott och hälsosamt liv. Hjo kommun samarbetar med Västra Götalandsregionen i detta, där Folkhälsorådet utgör arena för samverkan.

Den övergripande intentionen för folkhälsoarbetet i Hjo är följande: "Hjo kommun ska bedriva ett aktivt folkhälsoarbete och skapa förutsättningar i samhället för en god och jämlik hälsa hos alla kommunmedborgare." Arbetet sker genom kommunens verksamheter och i samverkan med andra aktörer såsom exempelvis regionen, myndigheter och civilsamhälle.

Folkhälsorådet har beslutat om fyra prioriterade målområden för folkhälsoarbetet som gäller under 2021-2023:

Goda uppväxtvillkor för barn och unga                          Goda levnadsvanor i alla åldrar

                    

Gott psykiskt välbefinnande                                                 Åldrande med livskvalité

                    

Läs mer i Folkhälsoplanen.

Folkhälsoarbete i Skaraborg

Denna film ger en inblick i folkhälsoarbetet på Skaraborgsnivå.