Folkhälsoarbete i Hjo kommun

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kontakter

Folkhälsoarbete handlar om att skapa förutsättningar för att leva ett gott och hälsosamt liv. Detta är en strategisk politisk fråga för kommunen och Västra Götalandsregionen. Folkhälsorådet utgör arenan för samverkan.

Det gemensamma arbetet ska genomsyras av långsiktiga och prioriterade utvecklingssatsningar. Varje år görs prioriteringar i folkhälsoplanen som beslutas av Folkhälsorådet.

Folkhälsoplanen 2020

 

Aktuella prioriterade områden:

Drogförebyggande arbete

Det tas fram en Drogförebyggande policy och -handlingsplan med den övergripande målsättningen: Hjo kommun ska vara fritt från narkotika och dopningspreparat med minimala negativa konsekvenser av alkohol- och tobaksbruk.

Främjande av fysisk aktivitet och rörelse i skolor

Insatser för att öka den fysiska aktiviteten hos elever i Hjos skolor.

Samarbete för ökad skolnärvaro

Det finns ett Skolnärvaroteam där representanter från skola, socialtjänst och vård och omsorg ingår.

Äldres välbefinnande

Seniorkören After Work

En kör för seniorer finns etablerad på Rödingen som övar tillsammans och har uppträdanden på kommunens äldreboenden.

Senior Sport School

Senior Sport School löper under våren och erbjuder seniorer 60+ i Hjo olika idrottsaktiviteter och tematräffar med fokus på hälsa, hälsosam matlagning, utbildning i hjärt- och lungräddning och intressanta föreläsningar.

Målet är att stimulera till en hälsofrämjande fritid och visa på möjligheterna för att engagera sig i kommunens lokala föreningar.

Utöver ovanstående prioriterade områden görs många andra folkhälsoinsatser, kontakta sidansvarig för mer information.

Folkhälsoarbete i Skaraborg

Denna film ger en inblick i folkhälsoarbetet på Skaraborgsnivå.