Folkhälsoarbete i Hjo kommun

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kontakter

Folkhälsoarbete handlar om att skapa förutsättningar för befolkningen att leva ett gott och hälsosamt liv. Hjo kommun samarbetar med Västra Götalandsregionen i detta, där Folkhälsorådet utgör arena för samverkan.

Det gemensamma arbetet ska genomsyras av långsiktiga och prioriterade utvecklingssatsningar. Varje år görs prioriteringar i folkhälsoplanen som beslutas av Folkhälsorådet.

Folkhälsoplanen 2020

5893382-mixed.jpg

Aktuella prioriterade områden:

Drogförebyggande arbete

Under våren har en policy och en handlingsplan tagits fram för det drogförebyggande arbetet i Hjo. Den övergripande målsättningen är: Hjo kommun ska vara fritt från narkotika och dopningspreparat med minimala negativa konsekvenser av alkohol- och tobaksbruk.

Främjande av fysisk aktivitet och rörelse i skolor

Insatser för att öka den fysiska aktiviteten hos elever i Hjos skolor. Bland annat har en rörelseutmaning för årkurs 7 genomförts under vårterminen, och till hösten ska samtliga 1-6 skolor starta upp Trivselledarprogrammet.

Samarbete för ökad skolnärvaro

Det finns ett Skolnärvaroteam där representanter från skola, socialtjänst och vård och omsorg ingår. Klicka här för att läsa mer.

Seniorkören After Work

En kör för seniorer finns etablerad på Rödingen som övar tillsammans och har uppträdanden på kommunens äldreboenden.

Utöver ovanstående prioriterade områden görs många andra folkhälsoinsatser, kontakta sidansvarig för mer information.

Folkhälsoarbete i Skaraborg

Denna film ger en inblick i folkhälsoarbetet på Skaraborgsnivå.