Folkhälsoarbete i Hjo kommun

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kontakter

Folkhälsa är en strategisk politisk fråga för kommunen och Västra Götalandsregionen. Folkhälsorådet utgör arenan för samverkan. Det gemensamma arbetet ska genomsyras av långsiktiga och prioriterade utvecklingssatsningar beslutade av Folkhälsorådet.

Prioriteringar för Folkhälsoarbetet i Hjo kommun 2018

Barns språkutveckling – Certifierade litteraturförskolor

Folkhälsorådet delfinansierar en projektanställning som arbetar med barns språkutveckling. Arbetet sker främst genom handledning av personal på förskola, fritids, BVC och MVC samt deltagande på föräldramöten inom verksamheterna. Titta gärna på filmen som finns längst ner på sidan.

Du kan läsa mer om projektet här.

Fullföljda studier – genom trygghet och studiero

Arbete kring att utveckla rastaktiviteter som främjar trygghet och studiero.

Samarbeten för ökad skolnärvaro

En arbetsgrupp för ökad Skolnärvaro har bildats. I gruppen ingår representanter från Skola, Socialtjänst och Vård och omsorg.

Äldres välbefinnande

En kartläggning genomförs med syftet att undersöka välbefinnandet bland seniorer 80+ i Hjo kommun. Forskare leder arbetet tillsammans med chefer från verksamhetsområde Vård och omsorg. Utifrån kartläggningen analyseras behov och möjliga insatser för målgruppen.

Unikt språk- och litteraturarbete i Hjo kommun

I Hjo kommun pågår ett språk- och litteraturarbete där målsättningen är att höja alla barn/elevers språkliga kompetens.