Folkhälsoarbete i Hjo kommun

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kontakter

Folkhälsa är en strategisk politisk fråga för kommunen och Västra Götalandsregionen. Folkhälsorådet utgör arenan för samverkan.

Det gemensamma arbetet ska genomsyras av långsiktiga och prioriterade utvecklingssatsningar. Varje år görs prioriteringar i folkhälsoplanen som beslutas av Folkhälsorådet.

Folkhälsoplanen 2019

Pågående folkhälsosatsningar:

Barns språkutveckling – Certifierade litteraturförskolor

Du kan läsa mer om projektet här.

Volontärtorget

En hemsida för att annonsera och hitta volontäruppdrag i kommunen.

Volontärtorget i Hjo

Samarbeten för ökad skolnärvaro

Det finns ett Skolnärvaroteam där representanter från Skola, Socialtjänst och Vård och omsorg ingår.

Äldres välbefinnande

Musikunderhållning på äldreboenden i samarbete med kulturskolan och frivilligsamordnaren.

Unikt språk- och litteraturarbete i Hjo kommun

I Hjo kommun pågår ett språk- och litteraturarbete där målsättningen är att höja alla barn/elevers språkliga kompetens.