Kommunens kvalitet i korthet, KKIK

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Hjo kommun är med i Kommunens Kvalitet i Korthet där vi jämförs med många andra kommuner när det gäller kvalitet och service utifrån medborgarens perspektiv.

Kommunens kvalitet i korthet redovisar och jämför resultat inom områden som är av stort intresse för invånarna.

KKIK har som mål att - på ett övergripande plan - beskriva kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner. KKiK ger inte svaret på allt, men det ger en bra lägesbild av kommunen som, inte minst för ledande förtroendevalda. 

KKiK använder cirka 40 nyckeltal för att mäta kommunens prestationer inom tre områden.

  • Barn och unga
  • Stöd och omsorg
  • Samhälle och miljö

Syftet med nyckeltalen är bland annat att kommuner ska använda dem som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen samt i dialogen med medborgarna.

Här kan du ta del av tidigare resultatrapporter eller läsa om projektet Kommunens kvalitet i korthet.