Sammanträdesprotokoll från byggnadsnämnden 2019-06-04

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Protokoll från byggnadsnämndens sammanträde den 4 juni 2019 är nu justerat och finns som PDF-fil. Vill du överklaga något av besluten i protokollet måste du göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Instans Byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2019-06-04
Paragrafer 41-53
Protokollet publiceras 2019-06-12
Protokollet  tas ner 2019-07-04
Förvaringsplats för protokollet Stadshuset, Hjo


Protokoll byggnadsnämnden 190604

Mer information om att överklaga byggnadsnämndens beslut