Så styrs Hjo

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

Kommunen styrs av politiker som valts direkt av dig som kommuninvånare. De ansvarar t ex för skolor, barnomsorg, socialtjänst, parker och fastigheter, kulturverksamhet samt driver näringslivs-, arbetsmarknads- och utvecklingsfrågor.

Högst ansvar i kommunens organisation har kommunfullmäktige som kan liknas vid kommunens "riksdag". Där beslutas de viktigaste frågorna. Kommunfullmäktige utser en kommunstyrelse som leder och samordnar verksamheten och verkställer uppdrag från kommunfullmäktige. Dessutom finns det en byggnadsnämnd som fattar beslut om bygglov m m.

Till sin hjälp har de folkvalda politikerna en förvaltning med anställda tjänstemän som genomför besluten. Den högsta tjänstemannen är kommundirektören.

 • Gruppfoto på Kommunfullmäktiges ledamöter

  Kommunfullmäktige

  Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska församling och väljs direkt av kommunens medborgare.

 • Kommunstyrelsen

  Kommunstyrelsen kan närmast beskrivas som kommunens "regering". Kommunstyrelsen ska styra och samordna den totala kommunala verksamheten.

 • Byggnadsnämnden

  Byggnadsnämnden i Hjo har 7 ledamöter och 3 ersättare och är en fristående nämnd under kommunfullmäktige.

 • Valnämnden

  Valnämnden i Hjo kommun fungerar som lokal valmyndighet. Det är valnämndens uppgift att genomföra förtidsröstning, utse valförrättare, se till att vallokaler finns tillgängliga, samt ansvara för den preliminära rösträkningen.

 • Revisorer

  I Hjo kommun finns 5 förtroendevalda revisorer som årligen granskar all verksamhet inom kommunen och de kommunala bolagen.

 • Kommunala råd

  De kommunala råden är ett sätt för kommunens förtroendevalda att kommunicera och samverka med olika grupper i kommunen

 • Samverkansförbund

  Samarbete är viktigt. I synnerhet för en liten kommun. Hjo kommun samverkar på ett antal olika sätt.

 • Förvaltningsorganisation

  Hjo kommuns förvaltningsorganisation består av en enda förvaltning, Kommunstyrelsens förvaltning, som leds av kommunchefen.