Hjo 2030!

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Hjo kommun ser över sin vision och sina må, tillsammans med Hjoborna. När vi är klara ska våra mål ha en tydligare koppling till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Vi kallar arbetet för "Hjo 2030".

Vad handlar de globala Agenda 2030 målen om?  

Agenda 2030 är 17 mål som alla världens länder enats om för att uppnå social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Även om vi är en liten kommun i Skaraborg så handlar de globala Agenda 2030 målen även om oss. Vi är också med och skapar ett samhälle där både människorna och planeten mår bra. 

Vad innebär Hjo 2030? 

Under 2020 inleds en översyn av visionen och målen för Hjo kommun. Översynen ska göras med bred delaktighet i hela lokalsamhället. När vi är klara ska våra mål ha en tydligare koppling till de globala målen i Agenda 2030.

För att belysa Agenda 2030 lite extra så inledde vi arbetet med att sätta upp vandringsutställningen ”We Have a dream”. Syftet var att skapa intresse i hela samhället för frågor som mod och medmänsklighet i arbetet med att skapa en hållbar värld. Alla kunde ta del av utställningen helt gratis, och förhoppningsvis väckte den inspiration till att vara delaktig i demokratiarbetet.  Eftersom barnen är vår framtid så har det legat stort fokus ligga på att göra eleverna i Hjo kommun delaktiga.

Under 2020 utarbetades en Hållbarhetsrapport  för Hjo kommun, där vi gick igenom de 17 målen i Agenda 2030 och undersökte hur långt Hjo kommun kommit i arbetet med att nå målen. Rapporten uppdaterades 2021. Här är en länk till Hållbarhetsrapporten. Syftet med rapporten är bl a att inspirera till fortsatta reflektioner och diskussioner i arbetet med att se över Hjo kommuns mål och vision.

Alla kan vara med!

Lokala hållbarhetsprojekt kommer att presenteras i ett nyhetsbrev en gång per månad. Kommunen är en viktig aktör för att arbeta med hållbarhet, men alla är med och bidrar. Prenumerera på vårt nyhetsbrev så kan du både bidra själv och ta del av andras arbete med att uppnå hållbarhetsmålen. 

Under översynen pågår det också medorgardialog i olika former, både fysiskt och digitalt. Dialogkvällar har genomförts i Grevbäck och Gate, sedan har vi fått lov att ta ett uppehåll p g a Covid -19 pandemin. Men det går fortfarande bra att delta digitalt. Tillsammans tar vi oss an frågor som "Hur kan vi skapa ett hållbart Hjo i framtiden?". Vi hoppas att du vill vara med och påverka!