Om- och tillbyggnad av Korsberga skola

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

Här kan du läsa om projektet för om- och tillbyggnad av Korsberga skola, förskola och fritidshem. Projektet går också att följa på kommunens instagram @kommunhjo.

Bakgrund

I budgeten för 2018 avsattes medel för att bygga en ny förskola med tre avdelningar i Korsberga. Detta efter att antalet barn i förskolan ökat och för att förskolan i Korsberga bedrev sin verksamhet i paviljonger samt i en villa på skolans område. Förskolan var tidigare förlagd i andra lokaler men inte på skolans område. I takt med att antalet barn inom förskolan ökade växte verksamheten ur de lokalerna och paviljonger hyrdes in och placerades på skolans område. 

2018 fick förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av skolorganisationen inom Hjo kommun. I väntan på utredningen flyttades medlen för att bygga förskolan i Korsberga till kommande kalenderår. I oktober 2019 avrapporterades utredningen Utredningsuppdrag framtida skolorganisation till kommunstyrelsen med förslag till beslut att behålla nuvarande skolorganisation. 

Invigning: Förskola, skola och fritidshem 

Den 11 januari 2022 var det officiell invigning av de om- och tillbyggda lokalerna och numera är byggnaden gemensam för förskola, fritids och skola. Förskolan flyttade in i sina lokaler i november 2021 och därmed var alla barn och elever på plats i sina nya lokaler. Invigningen bjöd på ett krispigt vinterväder där barn och elever bjöds på varm choklad, snittar och frukt. Kommunstyrelsens ordförande Catrine Hulmarker, Barn och ungdomsutskottets ordförande Ann-Christine Fredriksson, Skolchef Marie-Louise Brage, Kommundirektor Eva Ulfenborg var såklart på plats på invigningen. På invigningen gjordes en ny tidskapsel som ska öppnas av barn och elever i Korsberga om 20 år. Idén med en tidskapsel kom när första spadtaget togs och verksamheten hittade en tidskapsel som just legat i 20 år.

Fas 1: Behovsanalys

 • Påbörja projektet om- och tillbyggnad av Korsberga skola.
 • Förvaltningen har under vintern 2019–2020 tillsammans med pedagoger från förskola, fritids och skola tagit fram en behovsanalys för verksamheten.
 • Första mötet med arkitekterna.
 • Utifrån behovsanalysen fick arkitekten i uppdrag att inom befintlig skolbyggnad och med eventuell utbyggnad komma med förslag på ritning för att uppfylla verksamhetens behov.
 • Utredningsuppdrag framtida skolorganisation

Fas 2: Underlag och upphandling

 • Förslag på ändringar och efter att ritningen har samverkats fackligt har beslut tagits om att gå vidare med aktuell ritning (Länk till aktuell ritning).
 • Föräldraföreningen FRIS i Korsberga bjöd i februari in förvaltningen till ett möte där representanter från samhällsbyggnad, rektor, skolchef, verksamhetsutvecklare samt ordförande i Barn och ungdomsutskottet var representerade.
 • Förvaltningen kommer fortsatt att hålla Föräldraföreningen, vårdnadshavare, elever och verksamheten uppdaterad under projektets gång.
 • Efter upphandling har Törebodaföretaget Novab tilldelats totalentreprenörskap för projektet.

Fas 3: Skola och fritids

 • I april 2021 besiktigades skolans och fritds om- och tillbyggda lokaler och verksamheten har tagit lokalerna i bruk.
 • Nytt arbetsrum för personalen samt två nya klassrum.    

Fas 4: Förskola

 • I maj 2021 påbörjades den sista etappen för att färdigställa tre nya förskoleavdelningar.
 • Delar av skolbyggnaden som renoveras och byggs om för att anpassas utifrån förskolans behov.
 • Ombyggnationen ska vara färdigställd i november 2021 om allt flyter på enligt plan.