Behandling av personuppgifter vid ansökan om Barnomsorg

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Information om hur dina personuppgifter behandlas av personuppgiftsansvarig för att vi ska kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som registrerad när du använder vår e-tjänst ansök om barnomsorg.

Personuppgifter som behandlas                                           
Namn VH och barn
Adress VH och barn
E-postadress VH
Personnummer VH och barn
Mobilnummer VH

Ändamålet med behandlingen
Personuppgiftsansvarig behöver dina uppgifter för att handlägga din ansökan. Behandlingen sker i det verksamhetssystem som Barn och utbildning använder för handläggning av ditt ärende.

Laglig grund för behandlingen
I samband med att du ansöker om Barnomsorg via kommunens e-tjänst samtycker du till att Hjo kommun hanterar dina personuppgifter. De som får ta del av dina personuppgifter är barnomsorgshandläggare.

Lagringstid
Tills dess att uppgifterna inte längre behövs för barnets förskoleansökan.

Lämna klagomål på personuppgiftshantering

Som registrerad kan du begära av personuppgiftsansvarig att få tillgång till, rättelse av dina personuppgifter eller begära begränsning av behandling.

Hjo kommun lyder under offentlighetsprincipen och kan komma att lämna ut information/handling innehållande personuppgifter om inte grund för sekretess föreligger.

Som registrerad  har du även rätt till dataportabilitet, dvs. en rätt att när det är tekniskt möjligt att överföra personuppgifter från en personuppgiftsansvarig till en annan.


Du har rätt att lämna klagomål gällande personuppgiftsansvarigs behandling av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Besök www.datainspektionen.se för mer information.
För mer information om hur personuppgifter behandlas se www.hjo.se/GDPR
Personuppgiftsansvarig för behandlingen av de uppgifter som samlas in är kommunstyrelsen i Hjo kommun.

Frågor om personuppgiftsbehandlingen kan ställas till kommunens dataskyddsombud e-post dataskyddsombud@skovde.se alternativt Skövde kommuns Kontaktcenter Tfn. 0500-49 80 00

Starta e-tjänst