Hur hanteras dina personuppgifter i denna e-tjänst?

Personuppgifter vi behandlar om dig och den nominerade

  • Namn
  • Mobilnummer
  • Epost adress
  • Adress

Kommunstyrelsen i Hjo kommun samlar in och lagrar dessa personuppgifter för att kunna utse en pristagare. 

Laglig grund

I samband med att du registrerar dina uppgifter via kommunens e-tjänst samtycker du till att Hjo kommun hanterar dina personuppgifter. Laglig grund för behandlingen är dataskyddsförordningen 6a - Samtycke. De som hanterar dina personuppgifter är handläggare av ärendet och allmänna utskottet.

Lagringstid

I enlighet med kommunens dokumenthanteringsplan.

Lämna klagomål på personuppgiftshantering

Läs mer här