Barnomsorg och förskola

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

E-tjänster

Vklass

Vklass är Hjo kommuns läplattform. Som vårdnadshavare får du genom lärplattformen överblick över ditt barns skolgång och aktiviteter. Lärplattformen underlättar för dig att följa och stödja ditt barn, ta del av information och kommuniceramed förskola/skola/fritidshem. 

Här kan du ansöka om plats på förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Anmälan och avsluta specialkost

Ny blankett lämnas in en gång per år, vid höstterminens start samt när förändringar sker. Det är viktigt att vårdnadshavaren meddelar köket om barnet/eleven är frånvarande från skolan/förskolan.

Blanketter