Gräsytor förvandlas till blomrika miljöer

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

På ett antal platser i Hjo omvandlar vi tidigare klippta gräsytor till blomrika miljöer för att gynna blommor och pollinerare.

Du hittar ängsytor nedanför Ådalsvägen vid Hjoåns dalgång, längs med Lars i Knäpplans väg och intill Skogsvägen. Om du är intresserad av att se samtliga ytor där kommunen antingen redan har anlagt, eller planerar att anlägga, en ängsyta så kan du klicka här

Slåtterängarna slås med lie eller häst, helt fossilfritt, och på vissa platser hässjas höet på traditionellt sätt, vilket uppskattas av både besökare och Hjobor.

Närmast trädgårdar och cykelvägar kommer vi fortsätta att klippa gräset. Om du är nyfiken på exakt vilka ytor det är vi arbetar med så kan du trycka på gatunamnen ovan och se området utmärkt på en karta. Slåtterängsytorna är utmärkta med röd, streckad yta. 

Innan blomningen har kommit igång kan det se lite mer ostädat ut än en traditionellt klippt gräsyta. Men bara lugn! Det blir snart mer blommor. Och tänk på att fler pollinerare av olika arter är livsviktiga för den biologiska mångfalden och ger oss sötare och större jordgubbar!

Varför är det viktigt att skapa blomrika miljöer för pollinerare?

Så mycket som 80 procent av städernas grönytor består av gräsmattor. Detta gör att staden blir som en öken för många småkryp som behöver nektar och pollen. Av landets 300 arter vildbin är idag 30% hotade eller nära hotade. De kan inte ersättas av tambin. Vissa pollinerare besöker bara få arter blommor, därför är det viktigt att det finns många olika blommor i landskapet. Genom att omvandla vissa gräsmattor till slåtterängar med blommande örter skapas mer gynnsamma miljöer för många insekter som är viktiga pollinerare. Dessa ytor slås efter blomning och höet tas sedan bort. 

Hjo kommun har gjort ett åtagande inom "Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland" som handlar om att skapa blomrika miljöer för pollinerare. Detta är ett led i arbetet.

Vad kan du göra?

Villaträdgårdarna i staden blir allt viktigare för pollinatörerna. Läs mer om vad du kan göra för att hjälpa trädgårdens pollinerare.

  • Spara en del av trädgården som får vara lite ”vildare”, ju mer variation desto fler arter kommer trivas. Klipp inte gräset så ofta så hinner blommorna utvecklas och fröa av sig. Överväg att låta en del av gräsmattan bli äng.
  • Odla blommor som bin tycker om och se till att det finns blommande växter från tidig vår till sensommar.
  • Odla nektarrika växter, till exempel kryddväxter och fjärilsbuskar.
  • Bygga insektshotell och humlebon.
  • Om du har sandig mark på din tomt, blotta en del av sanden så bin och andra insekter kan gräva sina bohålor.
  • Ha vatten i trädgården till törstiga pollinatörer.
  • Odla ekologiskt – inga bekämpningsmedel!