Natur

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Soluppgång vid piren i Hjo

Hjo kommun är en liten kommun med en fantastisk natur och ett speciellt naturgeografiskt läge intill Vätterns västra strand och Hökensås. Naturmiljön är en av kommunens viktigaste tillgångar som lockar människor till boende och verksamheter.

Naturen är grunden för vår existens och vi människor är en del av naturens nätverk. De tillgångar, resurser och upplevelser naturen ger oss måste vi vårda och förvalta efter bästa förmåga så att även framtida generationer kan nyttja och glädjas åt dem. 

  • Naturvårdsplan

    Med stöd från Länsstyrelsen och Naturvårdsverkets statliga bidrag till kommunal och lokal naturvård (LONA) har Hjo kommun utarbetat en naturvårdsplan som antogs av kommunfullmäktige i december 2015.

  • Skyddsvärda träd

    Sverige har ett av Europas största bestånd av stora och gamla träd. Det för med sig ett stort avsvar för de äldre lövträden.

  • Öring i hela Hjoån

    Med hjälp av 2,7 miljoner kronor från Svenska Naturskyddsföreningens miljöfond återskapar Hjo kommun stora delar av öringens ursprungliga reproduktionsområde.