Detaljplan för Skogshyddans förskola

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Skogshyddans förskola

Nu är det granskning för den nya detaljplanen som möjliggör en utbyggnad av förskolan. Något som innebär att kommunen kan möta det angelägna behovet av fler förskoleplatser.

Granskning

Förslag till ändring av detaljplan är nu föremål för granskning. Information om förslaget har skickats för kännedom till berörda fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Planändringsförslaget har även skickats till myndigheter och övrigt berörda.

Granskningsstiden pågår 13 maj- 3 juni 2024 
Eventuella synpunkter ska ha inkommit senast 3 juni 2024

Ange ärendet samt vilken fastighet, myndighet, organisation eller motsvarande som du representerar och dina kontaktuppgifter. Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Uteblivet svar under granskningstiden tolkas som att inga synpunkter finns.  

Skicka in synpunkter

Postadress
Hjo kommun,
Samhällsbyggnad,
541 81 Hjo

e-post
byggnadsnamnden@hjo.se

Eventuella frågor ställs till:
Matilda Åslin
Planarkitekt
0503-352 33
matilda.aslin@hjo.se

Fysiska handlingar

Fysiska handlingar inkluderat detaljplanens bilagor, finns i Stadshuset och Kulturkvarteret. Om du vill få fysiska handlingar skickade till dig, hör av dig till Hjo kommun: byggnadsnamnden@hjo.se eller via telefon tel nr 0503-350 00