Underrättelse om granskning av ny detaljplan på Duvan 6, Hjo stad

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Hjo kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Duvan 6 i Hjo stad. Planområdet ligger på Långgatan 4, nära Stora torget. Syftet med detaljplanen är att utöka byggrätten för fastigheten Duvan 6 och bevara de kulturhistoriska och arkitektoniska kvaliteter som befintlig huvudbyggnad har. Planförslaget innebär att innergården får en ny byggrätt för ett flerfamiljshus á fem lägenheter.

Planförslaget har varit ute på samråd under tiden 2019-01-17 – 2019-02-17. Planförslaget bedöms inte strida mot översiktsplanen och hanteras genom standardförfarande.

Granskningstid: 2019-07-16 – 2019-08-13

Utställningslokaler: Hjo stadshus, Torggatan 2A, öppet vardagar 7.30-15.00, lunchstängt 12.00-13.00 under vecka 29-30. Kulturkvarteret, Floragatan 1, öppet alla dagar 10.00-18.00

Den som inte senast under samråds och/eller granskningstiden framfört skriftliga anmärkningar mot förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Synpunkter lämnas till Hjo kommun, Samhällsbyggnad, 544 81 Hjo, eller via e-post byggnadsnamnden@hjo.se senast 2019-08-13. Frågor besvaras av stadsarkitekt, charlotte.paulsson@hjo.se, telefon växel 0503-350 00.

HJO KOMMUN
Byggnadsnämnden