Ändring av detaljplan D177 i Korsberga har vunnit laga kraft

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Byggnadsnämnden beslutade den 2 juli 2019 att anta Ändring av detaljplan D177, i Korsberga. Beslutet har vunnit laga kraft den 27 juli 2019.

Ändringen berör fastigheten Hamrum 3:50 som gränsar mot vägarna Hjovägen, Grusvägen och Sockertoppsvägen i Korsberga, tidigare Elimkyrkan. Syftet med ändringen är att utöka byggrätten så att det blir möjligt att uppföra tillbyggnader för bostadsändamål i väster och norr.


Frågor besvaras av planarkitekt Louise Eriksson, louise.eriksson@hjo.se, telefon växel 0503-350 00.